ဗမာကြက် (ခုတ်ထစ်၊ သန့်စင်ပြီး)

Product Code:

Availability:In stock

Available Options

5,040 Ks 5,040

Qty

Burmese Chicken (Cut & Clean)