ဗမာကြက် (ခုတ်ထစ်၊ သန့်စင်ပြီး)

Product Code:

Availability:In stock

Available Options

4,050 Ks 4,050

Qty

Burmese Chicken (Cut & Clean)