ဆိတ်သား (ပေါင်သား)

Product Code:

Availability:In stock

Available Options

9,720 Ks 9,720

Qty

Mutton (Thigh)