မုန့်မျိုးစုံလုပ်စားကြစို့

မုန့်မျိုးစုံလုပ်စားကြစို့

1,680 Ks
Sugar (Hmwe) (800g)
Baking Soda (25 Ticals)
2,040 Ks
Evaporated Creamer
2,040 Ks
Sweetened Creamer
1,680 Ks
875 Ks 900 Ks
2,040 Ks
2,040 Ks
Spinner