မုန့်မျိုးစုံလုပ်စားကြစို့

မုန့်မျိုးစုံလုပ်စားကြစို့

1,020 Ks
Sugar (Hmwe) (800g)
-32%
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ (၂၅ကျပ်သား)
875 Ks600 Ks
Baking Soda (25 Ticals)
1,320 Ks
Evaporated Creamer
1,320 Ks
Sweetened Creamer
1,020 Ks
-32%
875 Ks 600 Ks
1,320 Ks
1,320 Ks
Spinner