မုန့်မျိုးစုံလုပ်စားကြစို့

မုန့်မျိုးစုံလုပ်စားကြစို့

1,560 Ks
Sugar (Hmwe) (800g)
-43%
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ (၂၅ကျပ်သား)
875 Ks500 Ks
Baking Soda (25 Ticals)
1,800 Ks
Evaporated Creamer
1,800 Ks
Sweetened Creamer
1,560 Ks
-43%
875 Ks 500 Ks
1,800 Ks
1,800 Ks
Spinner