မုန့်မျိုးစုံလုပ်စားကြစို့

မုန့်မျိုးစုံလုပ်စားကြစို့

1,800 Ks
Sugar (Hmwe) (800g)
2,300 Ks
Baking Soda (25 Ticals)
2,300 Ks
Evaporated Creamer
2,300 Ks
Sweetened Creamer
1,800 Ks
875 Ks 2,300 Ks
2,300 Ks
2,300 Ks
Spinner