ရှမ်းခေါက်ဆွဲလုပ်စားကြစို့

ရှမ်းခေါက်ဆွဲလုပ်စားကြစို့

Shan Noodle (Dried)
Soy Bean Paste (for Shan Noodle)
800 Ks
2,500 Ks
Spinner