အမဲသား (အတွင်းမိုးခိုသား)

Product Code:

Availability:In stock

Available Options

6,885 Ks 6,885

Qty

Beef Tenderloin