ကကတစ်ငါး (ခုတ်ထစ်၊ သန့်စင်ပြီး)

Product Code:

Availability:In stock

Available Options

5,940 Ks 5,940

Qty

Sea Bass (Cut & Clean)