ကကတစ်ငါး (ခုတ်ထစ်၊ သန့်စင်ပြီး)

Product Code:

Availability:In stock

Available Options

3,630 Ks 3,630

Qty

Sea Bass (Cut & Clean)