ငါးမြစ်ခြင်း (ခုတ်ထစ်၊ သန့်စင်ပြီး)

Product Code:

Availability:In stock

Available Options

1,155 Ks 1,155

Qty

Rohu (Cut & Clean)