ဆိတ်နံရိုး (အသန့် )

Product Code:

Availability:In stock

Available Options

6,270 Ks 6,270

Qty

Mutton Ribs