ဆိတ်သား (ပေါင်သား)

Product Code:

Availability:In stock

Available Options

7,590 Ks 7,590

Qty

Mutton (Thigh)