ဆိတ်သား (ပေါင်သား)

Product Code:

Availability:In stock

Available Options

9,165 Ks 9,165

Qty

Mutton (Thigh)