ဆိတ်သား (ပေါင်သား)

Product Code:

Availability:In stock

Available Options

8,250 Ks 8,250

Qty

Mutton (Thigh)