တီလားဗီးယားငါး (ခုတ်ထစ်၊ သန့်စင်ပြီး)

Product Code:

Availability:In stock

Available Options

1,800 Ks 1,800

Qty

Tilapia (Cut & Clean)