တီလားဗီးယားငါး (ခုတ်ထစ်၊ သန့်စင်ပြီး)

Product Code:

Availability:In stock

Available Options

1,650 Ks 1,650

Qty

Tilapia (Cut & Clean)