တီလားဗီးယားငါး (ခုတ်ထစ်၊ သန့်စင်ပြီး)

Product Code:

Availability:In stock

Available Options

2,880 Ks 2,880

Qty

Tilapia (Cut & Clean)