ဗမာကြက် (ခုတ်ထစ်၊ သန့်စင်ပြီး)

Product Code:

Availability:In stock

Available Options

3,300 Ks 3,300

Qty

Burmese Chicken (Cut & Clean)