ဗမာကြက် (ခုတ်ထစ်၊ သန့်စင်ပြီး)

Product Code:

Availability:In stock

Available Options

4,860 Ks 4,860

Qty

Burmese Chicken (Cut & Clean)