ဗမာကြက် (အကောင်လိုက် ၆၀သားဆိုဒ်)

Product Code:

Availability:In stock

12,150 Ks 12,150

Qty

Burmese Chicken (Whole 0.60 Viss)