ဗမာကြက် (အကောင်လိုက် ၆၀သားဆိုဒ်)

Product Code:

Availability:In stock

9,000 Ks 9,000

Qty

Burmese Chicken (Whole 0.60 Viss)