ဗမာကြက် (အကောင်လိုက် ၆၀သားဆိုဒ်)

Product Code:

Availability:In stock

7,800 Ks 7,800

Qty

Burmese Chicken (Whole 0.60 Viss)