ဗမာကြက် (အကောင်လိုက် ၆၀သားဆိုဒ်)

Product Code:

Availability:In stock

6,600 Ks 6,600

Qty

Burmese Chicken (Whole 0.60 Viss)