ဗမာကြက် (အကောင်လိုက် ၆၀သားဆိုဒ်)

Product Code:

Availability:In stock

9,500 Ks 9,500

Qty

Burmese Chicken (Whole 0.60 Viss)