ဝက်နားရွက် (၃၅ကျပ်သားဆိုဒ်)

Product Code:

Availability:In stock

6,500 Ks 6,500

Qty

Pork Ears (0.35 Viss)