ဝက်လက် (၈၀ကျပ်သားအထက်) (ခုတ်ထစ်၊ သန့်စင်ပြီး)

Product Code:

Availability:In stock

9,000 Ks 9,000

Qty

Pork Feet (Over 0.8 Viss) (Cut & Clean)