ဝက်လျှာ (အုံလိုက်)

Product Code:

Availability:In stock

Available Options

3,960 Ks 3,960

Qty

Pork Tongue (Whole)