ဝက်လျှာ (အုံလိုက်)

Product Code:

Availability:In stock

Available Options

4,680 Ks 4,680

Qty

Pork Tongue (Whole)