အမဲသား (အတွင်းမိုးခိုသား)

Product Code:

Availability:In stock

Available Options

5,400 Ks 5,400

Qty

Beef Tenderloin